Serveis

Serveis

SISTEMES

– Auditoria i anàlisis de necessitats.

– Implementació de solucions informàtiquas integrals

– Servidors de Domini Microsoft Windows Server

– Servidors de Correu (Microsoft Exchange Server & Google Apps)

– Escriptoris remots

– Emmagatzament – Storage

– Cloud Computing i serveis al Núvol

– Solucions de còpia de seguretat i Backup

DISSENY WEB

– Diseny i Desenvolupament de llocs Web

– Consultoria i Assessoria a Internet

– Publicitat i Marketing Online

– Servei de Manteniment i Posicionament Web

SEGURETAT

– Networking inteligente

– Xarxes VPN

– Xarxes sense fils WIFI (Standard i Professionals)

– Telefonía tradicional e IP

– Seguretat (Firewalls, Antivirus)

OFIMÀTICA

– Ofimàtica en general  (Aplicacions Editors textos i eines de disseny….)

– Instal·lacions de cablejat

– Manteniment d’armaris de comunicacions – Rack’s